Afholdte oplæg og kurser - Taleriet

ved logopæd Bente Dalby
Title
Gå til indhold

Afholdt oplæg & kurser
2018

2018

2016
2015
2013

2013

2013
2013

2013
2012
2012

2012

2012
2010
2010
2009
2009
2009

2008
2008
2008

2007
2007

2007

2007
2006

2006
2006
2005
2005
2004
2004
2004
2004
2004
2003
2003
2003
2003
2002
2001

2001
2001
2000
2000

1999
1999 - 2002
"Logopædisk indsats for HHC patienter i Region Hovedstaden" arr. Det Tværsektorielle samarbejde "Vi samler kræfterne" Persillehaven 28, Herlev
"Udtale- og stemmevanskeligheder efter operation og strålebehandling i mund, svælg og hals" arr. Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft, Kræftens Bekæmpelse
Landskursus for hals- og mundhuleopererede, Vingstedcenteret
Landskursus for hals- og mundhuleopererede, Vingstedcenteret
"Logopædisk indsats til mundhuleopererede og strålebehandlede klienter" v/ kursus "Om rehabilitering af borgere med hals- og mundhulekræft", arr, Center for Kræft & Sundhed, Kbh.
"Mundmotoriske udfordringer" oplæg for sundhedspersonale som arbejder med rehabilitering til borgere med kræft ved kommunale institutioner i Region Hovedstaden og Region Sjælland
Landskursus for hals- og mundhuleopererede, Vingstedcenteret
Hvordan man kan få rehabiliteret sine artikulation (udtale) og stemme efter operation eller strålebehandling, arr. Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft, Kræftens Bekæmpelse
"Tværfagligt perspektiv" Temadag om Hoved-Halskræft for ergoterapeuter i DK, arr. Herlev Hospital
"Tværfagligt perspektiv" Temadag om Hoved-Halskræft for ergoterapeuter i DK, arr. Herlev Hospital
"Logopædisk tilbud til mundhuleopererede" Temadag for Øre-næse-halskirurgisk klinik, RH, arr. klinisk udviklingssygeplejerske, MSA, Annelise Mortensen, RH
"Logopædisk tilbud til mundhuleopererede" Temadag for Øre-næse-halskirurgisk klinik, Gentofte Hospital, arr. klinisk udviklingssygeplejerske, MSA, Annelise Mortensen, RH
Landskursus for hals- og mundhuleopererede, Vingstedcenteret
"Mundmotoriske udfordringer", arr. Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft, Kræftens Bekæmpelse
Landskursus for Laryngectomerede, Vingstedcenteret
Landskursus for Laryngectomerede, Vingstedcenteret
Laryngectomeredes kommunikation, taleventil og stoma pleje, plejepersonale i Albertslund Kommune
"Mundmotorik, artikulation og stemmevanskeligheder i forbindelse med strålebehandling og operation i Mund-Hals", arr. Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft, Kræftens Bekæmpelse
Landskursus for Laryngectomerede, Vingstedcenteret
"Udredningsskema for mundhuleopererede" & "Udredningsskema for laryngectomerede", arr. Region Syddanmark
”Om logopædisk undervisning for personer med Atypisk Parkinson”, for sundhedspersonalet afd. N16 - Neurologisk Dagshospital, BBH
Landskursus for Laryngectomerede, Vingstedcenteret
"Mundmotorik, artikulation og stemmevanskeligheder i forbindelse med strålebehandling og operation i mundhulen” arr. Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft, Kræftens Bekæmpelse
”Logopædisk behandling (og synketræning)”, Temadag for Hoved-Hals-team Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, arr. overlæge Lena Specht, Rigshospitalet i samarb. med Roche
”Parkinson Sygdoms indflydelse på kommunikation”. arr. Amagerlands Parkinson Klub
"Mundmotorik, artikulation og stemmevanskeligheder i forbindelse med strålebehandling og operation i mund-hals" arr. Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft, Rådgivningscenter, Kræftens Bekæmpelse
Landskursus for Laryngectomerede, Vingstedcenteret
Mundhuleopererede patienter, arr. Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter
Mundhuleopererede patienter, arr. Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter
Mundhuleopererede patienter, arr. Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft, Kræftens Bekæmpelse
Mundhuleopererede patienter, arr. Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft, Kræftens Bekæmpelse
Efteruddannelse for logopæder, arr. Amternes Tale- og Høre Samråd
Landskursus for Laryngectomerede, Vingstedcenteret
"Ventiltale (avanceret spiserørstale)" efteruddannelse for logopæder, arr. Amternes Tale- og Høre Samråd
"Stemmeforstærkere og hensigtsmæssig kommunikation", arr. Gladsaxe Parkinson Klub
Mundhuleopererede patienter, arr. Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter
Landskursus for Laryngectomerede, Vingsted Kursuscenter
Mundhuleopererede patienter, arr. Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter
Videreuddannelsen i Parkinson Sygdom, arr. Dansk Parkinson Forening
Landskursus for Laryngectomerede, Vingsted Kursuscenter
Efterårskonference “Hjælpemidler til laryngectomerede og tracheostomerede efter Serviceloven § 97 og § 98”, arr. Dansk Landsforening for Laryngectomerede
Landskursus for Laryngectomerede, Vingsted Kursuscenter
Forårsmøde for  logopæder som underviser laryngectomerede og konsulenter indenfor området
Landskursus for Laryngectomerede, Vingsted Kursuscenter
"Det logopædiske arbejde efter laryngectomi" for læger, sygeplejersker, sygehjælpere & socialrådgiver, Ø-N-H afd. E 321, KAS Gentofte
Logopædiske tiltag ved laryngectomi, for øre-næse-halslæger i Københavns Amt
"Sproglig udvikling, sproglig stimulering og sproglig opmærksomhed hos førskolebarnet" i primærkommunale daginstitutioner og i dagplejerregi.
Tilbage til indhold